мизерен

мизерен
мизѐр|ен, -на, -но <-ни>
прил mìsero

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • мизерен — (лат. miser) 1. несреќен, беден, тажен 2. безвреден, ништожен, достоен за презир …   Macedonian dictionary

 • мизерен — прил. беден, клет, окаян, жалък, плачевен, нещастен прил. низък, подъл, недостоен, презрян, безчестен, отвратителен, гаден, мерзък прил. нищожен, незначителен, малък, дребен прил. злочест прил. унизителен …   Български синонимен речник

 • МИЗЕРНЫЙ — МИЗЕРНЫЙ, мизерная, мизерное; мизерен, мизерна, мизерно (от франц. misère пустяк, несчастье, бедность) (разг.). Маленький, незначительный по размерам; бедный, жалкий. Мизерный кусочек. Мизерная обстановка в комнате. Толковый словарь Ушакова. Д.Н …   Толковый словарь Ушакова

 • МИЗЕРНЫЙ — (от фр. misere бедность, нужда). Жалкий, ничтожный, бедный. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. МИЗЕРНЫЙ [лат. miser бедный] маленький, весьма незначительный, ничтожный. Словарь иностранных слов. Комлев …   Словарь иностранных слов русского языка

 • долен — прил. зависим, подчинен, нискостоящ, второстепенен прил. низък, подъл, непочтен, нечестен, безчестен, мръсен, презрян, отвратителен, мизерен, срамен, робски прил. долнопробен, долнокачествен, неокачествим прил. гаден, гнусен, безсрамен прил. груб …   Български синонимен речник

 • жалък — прил. окаян, плачевен, злощастен, за съжаление, за окайване, клет, нещастен прил. незначителен, нищожен, мизерен, безславен, презрян, недостоен, долен, омразен прил. смешен, за присмех прил. жалостен, достоен за съжаление прил. лош, противен,… …   Български синонимен речник

 • злочест — прил. нещастен, злополучен, злощастен, пагубен, гибелен, съкрушителен, бедствен, фатален прил. клет, несретен, окаян, жалък, плачевен, трагичен, тъжен, за оплакване прил. печален, скръбен, за окайване прил. мизерен прил. отчаян прил …   Български синонимен речник

 • малоценен — прил. нищожен, незначителен, второстепенен, посредствен, допълнителен, безличен, несъществен, маловажен, неважен, омаловажен, без значение, никакъв, нищо и никакъв прил. недоловим, неосезаем, незабележим, невидим, минимален, дребен, малък, ситен… …   Български синонимен речник

 • незначителен — прил. нищожен, маловажен, неважен, нищо и никакъв, второстепенен, несъществен, посредствен, малоценен прил. малък, дребен, недоловим, неосезаем прил. обикновен, всекидневен, банален, дребнав, мизерен прил. евтин прил. глупав прил …   Български синонимен речник

 • нещастен — прил. злощастен, злополучен, пагубен, гибелен, бедствен, фатален прил. клет, клетият, горкият, за окайване, злочест, окаян, жалостив, плачевен, тъжен, трагичен прил. жалък, нищожен, мизерен прил. беден, бедняшки, сиромашки, скромен, горък прил.… …   Български синонимен речник

 • нищожен — прил. незначителен, второстепенен, посредствен, допълнителен, безличен, несъществен, малоценен, маловажен, неважен, омаловажен, без значение, никакъв, нищо и никакъв прил. недоловим, неосезаем, незабележим, невидим, минимален, дребен, малък,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”